HUR HAR FÖRPACKNINGEN TESTATS?

Svenska Ugnspåsens förpackning har testats och godkänts i Sverige av Normpack. Normpack är en näringslivsgrupp som har till uppgift att testa att förpackningar lever upp till svenska och europeiska förpackningskrav. Svenska Ugnspåsen har därigenom fått ett Normpackcertifikat som stödjer tillagning av mat direkt i förpackningen. Läs mer om Normpack och certifikatet här .

VILKEN TYP AV TESTER HAR GJORTS PÅ FÖRPACKNINGEN?

Svenska Ugnspåsens förpackning har genomgått grundliga tester för att säkerställa att den håller de krav som ställs för matlagning direkt i förpackningen:

  • Mekaniska tester: Förpackningens hållbarhet prövas i extrema tester.
  • Okulära tester: Testar att förpackningen beter som den ska när den till exempel utsätts för värme.
  • Migrationstester: Testar att ämnen i plasten inte vandrar vidare till köttet.

VAR ÄR FÖRPACKNINGEN GODKÄND?

Godkännande finns för Sverige, USA, Kanada, Storbritannien, EEG, Östeuropa, Ryssland, Australien och Nya Zeeland.

INNEHÅLLER FÖRPACKNINGEN FARLIGA KEMIKALIER?

Nej, förpackningen har testats och är godkänd för tillagning av mat. Den innehåller varken PVC, bisfenol A eller mjukgörare.

HUR HÖG TEMPERATUR KAN MAN ANVÄNDA VID TILLAGNING?

Den högsta temperatur som förpackningen är avsedd för är 220°C. Vi rekommenderar dock att man använder sig av den gradanvisning som finns i förpackningens tillagningsintruktion.

HUR KOMMER DET SIG ATT FÖRPACKNINGEN INTE SMÄLTER?

Förpackningen tål ugnstemperaturer eftersom det är en kombination av olika sammanfogade material. Detta är en förpackning avsedd för värme och den tål ännu högre temperaturer än till exempel de förpackningar som julskinkor kokas i.